Yrkesfag med toppidrett

Det er mulig å gå Yrkesfag med toppidrett på følgende utdanningsprogram (Vg1): Bygg- og anleggsteknikk (BAT), Elektrofag og datateknologi (EL), Helse- og oppvekstfag (HO), Teknologi- og industrifag (TIF) og Medier og kommunikasjon. Dette er ikke et søkbart løp, så elevene må kontakte skolen direkte om dette.

Elevene søker som vanlig gjennom VIGO på det utdanningsprogrammet de ønsker å gå, og kontakter så avdelingsleder på aktuelt utdanningsprogram for å gi beskjed om at de ønsker toppidrett. Man må sende dokumentasjon fra særforbund/krets for å bekrefte nivå. 

Hva er faget toppidrett?

Toppidrett er et fag, og ikke bare tid til trening! Faget toppidrett har både praktiske og teoretiske kompetansemål. Elevene kan komme opp til eksamen. Elevene lærer treningsplanlegging, har fokus på basistrening og får samtidig tid til trening i sin idrett. Elevene har 5 timer/uke (t/u) fordelt over 2 dager (mandag og onsdag). Elever på vg1 følger toppidrett 1.

Faget toppidrett legges i timer der de andre elevene har Yrkesfag til Fordypning (YFF).
Det er inntil 10 plasser totalt på Vg1 for elever på YT.
Toppidrett har 5 t/u og YFF 6t/u, så elvene får 1 t/u til YFF. Det kan være aktuelt med noe lengre læretid for å kompensere for manglende praksis underveis.

Kriterier

For å være kvalifisert til å bli tatt inn på Yrkesfag med toppidrett, må du være aktiv konkurranseutøver på nasjonalt nivå i din idrett hvis du driver individuell idrett, og regionalt nivå i håndball og fotball. Det gjøres individuelle vurderinger der også idrettskretsen er med.

På Sam Eyde vgs. har vi egne grupper i fotball og håndball. For andre idretter etableres det et samarbeid mellom læreren i toppidrett, andre toppidrettselever og elevens trener.

Organisering

Elevene følger 5t/u med toppidrett her ved Sam Eyde vgs. De får tilgang på treningskort ved Atletica treningssenter, der mye av basistreningen kan gjøres. Håndball og fotball har egne grupper med egne lærere, men de individuelle idrettene har felles teori og en del felles basistrening og samarbeider med sin lærer og trener om ferdighetsutvikling i egen idrett.

Elever som er mye fraværende på grunn av treningssamlinger og konkurranser, har et ekstra behov for oppfølging. Det være seg å passe på at de får tatt igjen de timene de mister og koordinere planleggingen av når disse timene kan gjennomføres, både av hensyn til utøver og lærekrefter. Skolen vil prøve å tilrettelegge best mulig for dette.