Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er for deg som ønsker en spennende yrkesfaglig utdanning innenfor IT eller mediefag.

Klikk for stort bildeInformasjonsteknologi og medieproduksjon Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Du lærer:

 • idéutvikling og kreativ problemløsning
 • om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
 • innholdsformidling og historiefortelling
 • foto, film og grafisk design
 • kommunikasjon og markedsføring

Du kan bli:

 • IT-utvikler eller IT-driftstekniker
 • mediedesigner, medietekniker eller medieprodusent

Hvorfor velge Sam Eyde vgs:

Skolen har høy faglig kompetanse både på Medier og kommunikasjon og Informasjonsteknologi.

Vi har moderne utstyr: TV-studio, lyd-studio og flere fotostudio. Vi har også lab for nettverk og servere.

Høy kompetanse på å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Synlige og voksne i elevmiljøet.

Moderne tekniske løsninger.

Vg1 Informasjonsteknologi og Medieproduksjon:

Faget handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Programfagene skal bidra til at elevene utvikler praktiske ferdigheter, teknisk forståelse og kreativitet innenfor design, historiefortelling og programmering. Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dem kompetanse innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og medieproduksjon..

Kjerneelementene i faget er:

 • Etikk, lovverk og yrkesutøvelse: handler om å reflektere over hvordan lovverk og etiske spørsmål påvirker yrkesutøvelsen.
 • Teknologi og metode: handler om forståelse for hvordan ulike teknologier og bransjefaglige metoder er bygd opp, hvordan de virker, og hvilke muligheter de gir. Kjerneelementet handler også om å utvikle praktiske ferdigheter knyttet til bruk av teknologi og metode.
 • Kommunikasjon og historiefortelling: handler om å skape mening og om å forstå og bli forstått. Videre handler kjerneelementet om forståelse for relasjoner, mellommenneskelig kommunikasjon og historiefortelling. Kjerneelementet handler også om kompetanse i å tilpasse kommunikasjon til ulike kunder, brukere, målgrupper, kanaler og teknologier.
 • Design og kreativitet: handler om nysgjerrighet og skaperglede. Videre handler kjerneelementet om forståelse for utviklingsprosesser, funksjon, tekniske løsninger og praktiske ferdigheter. Kjerneelementet handler også om å utvikle gode brukeropplevelser og god infrastruktur.

På vg2 velger man om man vil gå videre med Informasjonsteknologi eller Medieproduksjon.

Vg2 Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi inngår i alle deler av et moderne samfunn som viktig støtte for verdiskapning og samhandling. Alle er avhengige av at den teknologien de benytter er tilgjengelig, trygg og brukervennlig. Dagens og fremtidens samfunn er basert på bruk av teknologiske løsninger som dekker samfunnskritiske behov. Trygg og kompetent anvendelse av teknologi er viktig for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Faget skal gi elevene etterspurt kompetanse i bransjerelevant og tidsriktig teknologi. De utvikler forståelse og praktiske ferdigheter slik at de kan imøtekomme arbeidslivets behov for å utvikle og drifte tjenester. 

Etter vg2 kan eleven velge: 

 • Vg3 IT-driftsfaget
 • Vg3 IT-utviklerfaget
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

 

Vg2 Medieproduksjon

Medieproduksjon handler bl.a. om kommunikasjon og innholdsproduksjon og inngår i alle deler av et moderne samfunn. Gjennom faget skal elevene få forståelse for hvordan media påvirker individ og samfunn, og hvordan de selv kan være skapende utøvere og delta i kreative prosesser fra idé til ferdig produkt. Kompetanse om brukeropplevelser og interaksjon kan bidra til nye måter for mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling. Kunnskap om nye kommunikasjonsveier åpner for nyskaping og kreativitet.

Etter vg2 kan eleven velge:

 • Vg3 Medieproduksjonsfaget
 • Vg3 Mediedesignfaget
 • Vg3 Medieteknikkfaget
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

 

Les mer på vilbli.no

Til toppen