Innføringsklasser

Dette er et ettårig skoletilbud for elever med kort botid i Norge. Det er tilpasset elever som vil begynne på videregående skole, men som trenger å styrke norskkunnskapene sine før de starter et normalt Vg1-løp. Klassens offisielle navn er 1GS.

Målet med 1GS er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å fullføre og bestå ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over et vanlig skoleår, med 30 skoletimer i uka. 
Elevene får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og kroppsøving. I tillegg får elevene orientering om utdanningssystemet og yrkesorientering.

Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever forbereder elever til alle de forskjellige yrkesfaglige utdanningsprogrammene. De får en gjennomgang av innholdet og mulighetene som ligger innenfor de ulike utdanningsprogrammene, og vi jobber for at elever også skal kunne hospitere på det studieprogrammet de ønsker å søke på.

Timefordelingen per uke i 1GS er:

Timefordelingen per uke i 1GS er:
Fag Timeantall
Norsk 9
Engelsk 6
Samfunnsfag 3
Matematikk 6
Naturfag 3
Kroppsøving 2
Utdanningsvalg 1


Elever som går i 1GS har automatisk et års utvidet rett til videregående opplæring.