Påbygging til generell studiekompetanse (TILBYS IKKE SKOLEÅRET 2024/2025)

For deg som ønsker å ta generell studiekompetanse for å studere videre på universiteter eller høgskoler. Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Du som går på et yrkesfaglig studieprogram kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller
  • oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

Generelt blir påbygging til generell studiekompetanse oppfattet som svært arbeidskrevende, med mye lekser og innleveringer. For å ha mulighet til å bestå alle fag må en arbeide med lekser hver dag. 

Det gjøres oppmerksom på at for opptak til visse studier kreves det spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Vi tilbyr valgfagene Psykologi og Sosiologi.