Tilbake til gult nivå.

Mandag 18. januar besluttet regjeringen at alle ungdomsskoler og videregående skoler skal tilbake på gult nivå. Ved Sam Eyde vgs. vil elevene gradvis komme tilbake til skole på gult nivå, slik det var før jul. I løpet av tirsdag 19. januar vil elevene få beskjed om hvordan timeplanen blir på gult nivå.

Følg med på skolens hjemmeside og It’s learning for oppdatert informasjon.

Teknologi- og industrifag

Klikk for stort bildeTeknologi-og industrifag Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du kan bli:

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Hvorfor velge Sam Eyde vgs?

Opplæring på TIF gir mange muligheter for jobber i bransjer med stort behov for fagarbeidere og ingeniører med fagbrev.

Vi har engasjerte og dyktige faglærere, som ser hver enkelt og legger stor vekt på å gi elevene en god og riktig opplæring.

Vi gir elevene en virkelighetsnær opplæring i topp moderne verksteder og med topp moderne utstyr.

Vi har stort fokus på HMS.

Vi har et gjensidig og tett samarbeid med næringslivet i hele regionen. Dette gir hver enkelt elev muligheter for praksisplass og læreplass.

Fag- og timefordeling Teknikk og industriell produksjon

Første året:

Klikk for stort bildeVg1 Teknologi- og industrifag Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg1 Teknologi- og industrifag

Opplæringen skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. Den skal gi den enkelte en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg. Temaer som sammenføyning og maskinering, opplæring i monteringsarbeid, elektroteknikk, pneumatikk og tegning med PC inngår i opplæringen.

Les mer på vilbli.no

Andre året:

Klikk for stort bildeVg2 Arbeidsmaskiner Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg2 Arbeidsmaskiner

Arbeidsmaskiner skal gi grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner benyttet i landbruk og anleggsvirksomhet. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner. Faget skal fremme økt kvalitet i verkstedtjenestene og bidra til sikker og rasjonell bruk av arbeidsmaskiner.

Les mer på vilbli.no

Klikk for stort bildeVg2 Bilskade, lakk og karosseri Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg2 Bilskade, lakk og karosseri

Programområdet for bilskade, lakk og karosseri skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen skadevurdering, reparasjon, konstruksjon, ombygging og lakkering av kjøretøyer. Kunde, bransje og myndigheter stiller høye krav når det gjelder materialvalg, reparasjonsmetoder og produksjonskostnader. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse for å tilfredsstille disse kravene. Videre skal programfagene bidra til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetshensyn i verkstedtjenestene og fremme forståelse av betydningen av å resirkulere kjøretøyenes komponenter.

Les mer på vilbli.no

 

 

Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. 

Les mer på vilbli.no

 

Vg2 Kjemiprosess

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetente medarbeidere til utvinning og videreforedling av naturresurser. Videre skal programfagene medvirke til bærekraftig utnytting av naturgitte verdier, hvor forebygging av skade på mennesker og natur står sentralt. Programfagene skal fremme helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i prosessindustrien.

Les mer på vilbli.no 

Klikk for stort bildeVg2 Kjøretøy Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg2 Kjøretøy

Kjøretøybransjen er i rask utvikling og har behov for dyktige fagfolk. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til systemer innenfor ulike kjøretøy, motorer og utstyr.

Les mer på vilbli.no

 

Vg2 Laboratoriefag

Programområdet for laboratoriefag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings– og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen. Hensynet til samfunnets kontroll på områder som kvalitet, miljø og smittevern stiller store krav til arbeidet i laboratorier. Programfagene skal bidra til å utvikle dyktige medarbeidere med evne til å tilfredsstille disse kravene.

Les mer på vilbli.no

Klikk for stort bildeVg2 Transport og logistikk Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs   

Vg2 Transport og logistikk

Programfagene i transport og logistikk skal bidra til å utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og transport av varer og personer. Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods- og persontransport.

Les mer på vilbli.no


Tredje året:

Klikk for stort bildeVg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg3 Anleggsmaskinmekaniker

Som anleggsmaskinmekaniker vil du reparere forskjellige anleggsmaskiner, alt fra hjullaster til gravemaskin, bulldoser, dumper, gravelaster og veghøvel samt annet anleggsutstyr. Du vil arbeide både på anleggsområder og inne på verkstedet.

Les mer på vilbli.no

 
Til toppen