Teknologi- og industrifag

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du kan bli:

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

 

Hvorfor velge Sam Eyde vgs?

Opplæring på TIF gir mange muligheter for jobber i bransjer med stort behov for fagarbeidere og ingeniører med fagbrev.

Vi har engasjerte og dyktige faglærere, som ser hver enkelt og legger stor vekt på å gi elevene en god og riktig opplæring.

Vi gir elevene en virkelighetsnær opplæring i topp moderne verksteder og med topp moderne utstyr.

Vi har stort fokus på HMS.

Vi har et gjensidig og tett samarbeid med næringslivet i hele regionen. Dette gir hver enkelt elev muligheter for praksisplass og læreplass.

Første året:

En elev sveiser. Foto. - Klikk for stort bildeVg1 Teknologi- og industrifag Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg1 Teknologi- og industrifag

Opplæringen skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. Den skal gi den enkelte en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg. Temaer som sammenføyning og maskinering, opplæring i monteringsarbeid, elektroteknikk, pneumatikk og tegning med PC inngår i opplæringen.

Teknologi- og industrifag på vilbli.no

Andre året:

To elever reparerer en traktor. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Arbeidsmaskiner Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Arbeidsmaskiner

Arbeidsmaskiner skal gi grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner benyttet i landbruk og anleggsvirksomhet. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner. Faget skal fremme økt kvalitet i verkstedtjenestene og bidra til sikker og rasjonell bruk av arbeidsmaskiner.

Arbeidsmaskiner på vilbli.no

En elev lakkerer en bil. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Bilskade, lakk og karosseri Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Bilskade, lakk og karosseri

Programområdet for bilskade, lakk og karosseri skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen skadevurdering, reparasjon, konstruksjon, ombygging og lakkering av kjøretøyer. Kunde, bransje og myndigheter stiller høye krav når det gjelder materialvalg, reparasjonsmetoder og produksjonskostnader. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse for å tilfredsstille disse kravene. Videre skal programfagene bidra til å ivareta helse-, miljø- og sikkerhetshensyn i verkstedtjenestene og fremme forståelse av betydningen av å resirkulere kjøretøyenes komponenter.

Bilskade, lakk og karosseri på vilbli.no

Lærer viser frem maskin som bøyer metallplater. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Industriteknologi Sam Eyde vgs.

Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. 

Industriteknologi på vilbli.no

To elever på et laboratorium. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag Helen Løvdal Nilsen

Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag omfatter kunnskap om ulike prosess- og laboratorieteknikker. Programfagene handler om å gi elevene kompetanse til å kunne utøve et yrke innenfor framtidens prosessindustri og laboratorier. Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige fagarbeidere til et arbeidsliv som krever effektivitet, omstillingsevne og nyskaping i et samfunn i teknologisk utvikling.

Kjemiprosess- og laboratoriefag på vilbli.no

Eyde-klyngen har laget film om faget.

En elev reparerer en bil. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Kjøretøy Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Kjøretøy

Kjøretøybransjen er i rask utvikling og har behov for dyktige fagfolk. Opplæringen skal bidra til at den enkelte utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til systemer innenfor ulike kjøretøy, motorer og utstyr.

Kjøretøy på vilbli.no

En elev flytter bruskasser på en tralle. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Transport og logistikk Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Transport og logistikk

Programfagene i transport og logistikk skal bidra til å utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og transport av varer og personer. Programområdet representerer et bredt spekter av yrker som sammen skal bidra til en bærekraftig og sikker gods- og persontransport.

Transport og logistikk på vilbli.no


Tredje året:

En elev reparerer en anleggsmaskin. Foto. - Klikk for stort bildeVg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg3 Anleggsmaskinmekanikerfaget

Som anleggsmaskinmekaniker vil du reparere forskjellige anleggsmaskiner, alt fra hjullaster til gravemaskin, bulldoser, dumper, gravelaster og veghøvel samt annet anleggsutstyr. Du vil arbeide både på anleggsområder og inne på verkstedet.

Anleggsmaskinmekanikerfaget på vilbli.no


Kontakt:

Ole Henrik Heidenberg
Avdelingsleder TIF
Mobil: 959 26 301
Send e-post

Magne Knutsen Asdal
Avdelingsleder Anleggsfag
Mobil: 975 09 083
Send e-post

Agnese Bjerkholt
Avdelingsleder Transportfag
Mobil: 413 27 853
Send e-post