Info om klagerett

I videregående opplæring kan du klage på standpunktvurdering (inkludert ikke vurdering - IV, orden og atferd), eksamenskarakter og fag-/svenneprøver. Du kan også klage på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning.

Skjemaer og mer info om klage finner du på hjemmesiden til Agder fylkeskommune.