Læreplass eller vg3 i skole

Målet for skolen er at alle elever som ønsker læreplass skal få det. Mange har allerede fått læreplass, mange er i dialog med lærebedrifter, og noen står fremdeles uten tilbud om læreplass. 

Søkt læreplass, men ikke fått læreplass?

Er det slik at du ikke har fått læreplass, vil du få et tilbud/opplæring i Vg3 på skolen fra mandag 02.09.24. 
Vg3-opplæringen på skolen handler om å gjøre deg best mulig rustet for å bli formidlet til bedrift. Vi oppfordrer deg til å søke lærebedrift frem til Vg3-oppstart.
 

For å komme inn på Vg3 i skolen fra 02.09.24

Første uke i august mottar du en SMS om inntak til Vg3 i skole. Har du ikke fått læreplass på det tidspunkt så gjør det som står i SMS-en, bl.a. logg deg inn i VIGO og takk ja til Vg3 i skole.
Vi anbefaler at du takker ja til plassen på skolen, selv om du ønsker læreplass i bedrift, og ikke ønsker Vg3 i skole.
 

Har du bestått alle fag på Vg1 og Vg2?

Elever som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 er kvalifisert for læreplass. Du må likevel selv gjøre en innsats for å finne deg læreplass, og du må ha kontakt med opplæringskontoret ditt. 

Om du ikke har fått tilbud om læreplass før sommeren må du bare fortsette å sende søknader, oppsøke bedrifter og ha kontakt med opplæringskontoret/bedrifter i ditt fag. Det er mange som får læreplass i august. 

Dersom du ikke har fått læreplass innen 21. august, vil du bli kontaktet av skolen. Dere vil da få informasjon om oppmøtedato og kartleggingssamtale for videre planlegging av din utdanning. 

Selv om du kommer tilbake til skolen i september, så gir vi ikke opp jakten på en læreplass. Målet er at alle våre elever etter fullført vg1 og vg2 får en læreplass eller en utplassering i løpet av skoleåret. 
 

Har du ikke bestått alle fag på Vg1 og Vg2?

Den første uka i august går Fagopplæring gjennom alle elever som mangler fag. Du kan ha karakteren 1 i inntil 2 fellesfag for å få plass på Vg3, men du må ha bestått alle programfag. Du vil da få anledning til å ta en såkalt NUS-eksamen (ny, utsatt og særskilt eksamen). Det er viktig at du får meldt deg på denne og tar eksamen når den settes opp på høsten. 

Dersom du har noen IV fra Vg1 og Vg2 må du bestå disse fagene før du kan starte på Vg3 i skole-løpet.  
Du må snakke med kontaktlæreren din og avdelingslederen din eller rådgiver for å få råd om hvordan du skal kvalifisere deg til Vg3 og læreplass.
 

Har du fått læreplass, men ikke bestått alle fag på Vg1 og Vg2?

De fleste må da ta fagene de mangler som privatist, eller på Lærlingskolen på Arendal vgs. Snakk med opplæringskontoret om dette. Fagopplæring i Agder fylkeskommune vil også ta kontakt med deg for å hjelpe deg med å få meldt deg til eksamen. 

Noen vil kunne få fritak fra bestått-kravet i inntil 2 fellesfag. Dersom du har hatt sakkyndig vurdering fra ppt og spesialundervisning, kan skolen fatte vedtak om at du får fritak fra beståttkravet i inntil 2 fellesfag. 
Ta kontakt med rådgiver som hjelper deg med å godkjenne dette vedtaket.

Sam Eyde vgs. ønsker deg lykke til med å finne læreplass – ta gjerne kontakt med oss om noe er uklart.

Prosjektleder
Steinar Krogstad
Send e-post