Uke 19

Også i år er det flere arrangementer på Sam Eyde vgs. i uke 19.

Alle klasser skal ha fokus på:

  • Livsmestring og det å ta gode valg.
  • Hva er en god klassekamerat og venn? Hvilke egenskaper er bra å ha i forhold til inkludering og ivaretakelse?
  • Psykisk helse - og hvordan stress, press, fysisk helse og vaner spiller inn på dette.
     

Mandag 6. mai kl. 10.10-11.00 vil det bli livestreaming til klasserommene.  Ass. rektor Jon Tveito presenterer ukens program og tall hentet fra Ung Data og Elevundersøkelsen. Etter Jon er det klart for Audun Garthe (Fengselshotellet). Han skal si noe om viktigheten av å ta gode valg.

Tirsdag 7. mai kl. 11.00-11.30 og kl. 12.15-12.45
Foredrag for påmeldte klasser: Oppvekstombudet snakker om inkludering og ivaretakelse.

Onsdag 8. mai kl. 11.00-11.30 og kl. 12.15-12.45
Foredrag for påmeldte klasser: Rådgiver innen folkehelse snakker om stress og press.

Det er stand i vrimle i langfri alle dagene – kom og snakk med oss!

Hilsen rådgiverne, miljøkontaktene og helsesykepleierne.