Helsesykepleier

Helsesykepleierne jobber med fysisk, psykisk og seksuell helse, prevensjon og testing og har mange samarbeidspartnere på og utenfor skolen. Vi har taushetsplikt.

Hvor? Siste dør på høyre side (forbi servicetorget), ved rådgiverne. Rom B104 og B114.

Når? Hvis du ikke har avtalt tid med helsesykepleier, kan du komme på drop-in-time fra kl. 09.00-13.30 (vi har pause kl. 11.30-12.00). Vil du ha time utenom drop-in, send sms eller ring.

Du får lapp av oss ang. gyldig fravær etter samtalen.

Dersom vi ikke er til stede i trefftiden henger det en lapp på døra.

Brit Ottersland

Rom B114
(mandag - fredag)
Tlf: 48 89 29 32
Send e-post

Marianne Sunde

Rom B104
(mandag - fredag)
Tlf: 48 19 41 74
Send e-post

Telefonene er kun betjent de dagene helsesykepleierne er til stede (kl. 8.00-15.00). 

Helsestasjon for ungdom i Arendal: Tirsdager kl. 08.30 - 14.30 og onsdager kl. 15:00-19.00.

Instagram: helsestasjonforungdomarendal

Helsestasjonen for ungdom i Froland er vanligvis åpen mandager kl. 14.30-17.00 (stengt i skolens ferier).
Ta gjerne kontakt med: 
helsesykepleier Lillian på tlf. 918 72 934 eller 
helsesykepleier Sølvi på tlf. 957 95 026, så det kan gjøres en avtale.

 

Digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

For mer nyttig informasjon: Ung.no