Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og formidler tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.

Oppfølgingstjenesten på fylkeskommunens hjemmeside