Oppvekstombud

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

En av ombudets kjerneoppgaver er å bidra til at den enkelte får sine rettigheter og interesser ivaretatt i møte med system og samfunn. Samtidig skal ombudet drive kvalitetsforbedring på alle områder der barn og unge oppholder seg. Oppvekstombudet har taushetsplikt, er en selvstendig og uavhengig tjeneste og leverer årlig rapport til fylkestinget.

Om Oppvekstombudet på fylkeskommunens hjemmeside