Bygg- og anleggsteknikk

Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Du lærer:

  • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
  • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
  • om tekniske installasjoner
  • om kvalitet og sikkerhet
  • materialkunnskap

Du kan bli:

  • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
  • banemontør eller anleggsmaskinfører
  • maler, murer, tømrer eller rørlegger
  • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
  • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Hvorfor velge Sam Eyde vgs?

Vi har et bredt fagtilbud innenfor bygg- og anleggsteknikk.

Vi har flotte verksteder med moderne utstyr.

Vi har tett samarbeid med lokale og regionale bedrifter og opplæringskontor.

Vi har engasjerte og motiverende lærere som ser deg.

Vi er en stor, levende skole med høy voksentetthet.

Vi har stor og variert maskinpark, med mye nytt utstyr.

Sam Eyde vgs. tilbyr også vg1 Bygg- og anleggsteknikk med toppidrett.


Første året:

To elever som sager. Foto. - Klikk for stort bildeVg1 Bygg- og anleggsteknikk Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk er et bredt kurs som danner basis for mange yrker innenfor anlegg-, bygg-, klima- og overflatefag. Kurset omfatter teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innen en lang rekke teknikker, verktøy, utstyr og materialer, som for eksempel stein, tre, mur og kjemiske materialer.

Bygg- og anleggsteknikk på vilbli.no

Andre året:

Tre elever som borer i fjell. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Anleggsteknikk Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Anleggsteknikk

Vg2 Anleggsteknikk er en landslinje. Vi tilbyr yrkesfaglig fordypning i Anleggsmaskinførerfaget, Anleggsrørleggerfaget, Asfaltfaget, Banemontørfaget, Brønn- og boreoperatørfaget, Fjell- og bergverksfaget, Veidrift- og veivedlikeholdsfaget og Vei- og anleggsfaget.

Elevene får opplæring i maskinkjøring, boring og sprenging, ADK, service, stikking/nivellering/GPS. Vi tilbyr opplæring på 6 ulike anleggsmaskintyper i fordypning anleggsmaskinfører. Opplæringen kan gis i skolens regi, både på skolen og/eller som opplæring i bedrift. 
Det jobbes i all hovedsak ute på reelle prosjekter, hvor man utfører arbeider for f.eks. Statens vegvesen eller fylkeskommunen.

Anleggsteknikk på vilbli.no

To elever som murer. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Betong og mur Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Betong og mur

Vg2 Betong og mur handler om å utvikle grunnleggende kunnskaper om å bygge og vedlikeholde bygninger, bygningsdetaljer, anlegg og andre konstruksjoner i betong, flis og murprodukter. Programfagene ruster elevene til å velge materialer, håndtere produkter og bygge konstruksjoner i betong og mur med hensyn til estetikk, miljø og økonomi.

Betong og mur på vilbli.no

En elev som skrur på et stort rør. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Rørlegger Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Rørlegger

Vg2 Rørlegger handler om å gi grunnleggende kompetanse i installasjon av rørledninger med tilhørende komponenter og utstyr i nye og eksisterende bygg. Programfagene ruster elevene til å holde ved like, modernisere og bevare rørtekniske anlegg. Kompetanse om ulike rørsystem og komponenter og om verdien et velfungerende rørsystem har for samfunnet, er en del av faget.

Rørlegger på vilbli.no

Elev som bruker spikerpistol. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Tømrer Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Tømrer

Vg2 Tømrer handler om å gi grunnleggende kompetanse i å bygge nye bygninger og bygge om eksisterende bygninger. Programfagene ruster elevene til å bygge trekonstruksjoner og konstruksjoner i sammensatte materialer. Programfagene bidrar til verdiskaping i samfunnet gjennom å produsere nye bygninger og konstruksjoner, holde bygninger ved like og videreføre kulturtradisjonen i faget. Programfagene handler også om å forstå bygningsfysikk og fuktmekanikk i bygninger og konstruksjoner

Tømrer på vilbli.no

Kontakt: 

Magne Knutsen Asdal
Avdelingsleder Anleggsfag
Mobil: 975 09 083
Send e-post

Dagfinn Brokka Rike
Avdelingsleder Bygg- og anleggsteknikk
Mobil: 410 05 091
Send e-post