Elektro og datateknologi

Du lærer:

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du kan bli:

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

 

Hvorfor velge Sam Eyde vgs?

Vi har engasjerte og dyktige lærere, som legger vekt på læringsmiljø, god kunnskap, gode holdninger og ferdigheter.

Vi tilbyr retning innen Vg2 Datateknologi og elektronikk og Vg2 Elenergi og ekom.

Vi har flotte kombinerte praksis og teorirom, egen lab for tele, alarm og adgangskontroll. Egen lab for automasjon med realistiske modeller.

Vi har godt samarbeid med distriktets næringsliv for de beste praksisplassene i de ulike yrkesretningene.

Sam Eyde vgs. tilbyr også vg1 Elektrofag og datateknologi med toppidrett.

Første året:

Vg1 Elektrofag Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg1 Elektro og datateknologi

På vg1 Elektro og datateknologi får du grunnleggende kunnskaper innenfor elektronikk og sterkstrømfag. Ved å gå elektrofag vil du lære å jobbe nøyaktig, sikkert og systematisk. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.

Les mer på vilbli.no

Vg2 Datateknologi og elektronikk Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg2 Datateknologi og elektronikk

Vg2 datateknologi og elektronikk handler om å gi eleven kompetanse til å utføre arbeid på datateknologiske og elektroniske apparater og systemer. Programfagene handler om å bidra til å utvikle kompetanse som imøtekommer arbeidslivets behov. Videre handler programfagene om hvordan elevene skal bidra til å produsere, installere, drifte og vedlikeholde samfunnsnyttige elektroniske systemer og infrastruktur.

Les mer på vilbli.no

Vg2 Elenergi og ekom Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs  

Vg2 Elenergi og ekom

Vg2 elenergi og ekom handler om å utvikle kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg, installasjoner, utstyr og maskiner. Programfagene skal gi elevene kompetanse innen produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk energi. Videre skal fagene bidra til at elevene lærer hvordan elektronisk kommunikasjon inngår i anlegg, installasjoner og utstyr. Fagene skal bidra til at arbeidslivet får kvalifiserte fagarbeidere som kan være med og bygge, drifte, vedlikeholde og videreutvikle et stadig mer teknologisk samfunn.

Les mer på vilbli.no

Se vilbli.no for mulige kryssløp.

Til toppen