Helse- og oppvekstfag

Du lærer:

  • om helsefremmende arbeid
  • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene
  • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du kan bli:

  • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
  • barne- og ungdomsarbeider
  • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
  • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

 

Hvorfor velge Sam Eyde vgs?

Vi har engasjerte og dyktige lærere, som legger vekt på læringsmiljø, god kunnskap, gode holdninger og ferdigheter.

Vi tilbyr retning innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og hudpleie vg2 og vg3.

Vi har flotte praksisrom, egen hudpleiesalong og gode fasiliteter.

Vi har samarbeid med kommune, sykehus og næringsliv for de beste praksisplassene i de ulike yrkesretningene.

Vi deltar i konkurranser, som kretsmesterskap og norgesmesterskap i yrkesfag.

Sam Eyde vgs. tilbyr også vg1 Helse- og oppvekstfag med toppidrett.

Første året:

To elever som ser på en plastikkmodell av menneskekroppen. Foto. - Klikk for stort bildeVg1 Helse- og oppvekstfag Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag representerer viktige tradisjoner og verdier på omsorgsfeltet, som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos mennesket. Opplæringen i felles programfag skal medvirke til å dekke kompetansebehovet i samfunnet innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene.

Helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Andre året:

En elev som lager påskekyllinger. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som kan bidra til barn og unges allsidige utvikling. Det handler om å legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek, læring og aktiviteter som stimulerer til livsutfoldelse, undring, utforskertrang og skaperglede. Programfagene skal utvikle yrkesutøvere som kan velge pedagogiske metoder som fremmer trivsel og mestring. Programfagene skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan samarbeide profesjonelt med barn og unge, foresatte og kollegaer og møte brukere i et digitalt samfunn i stadig utvikling.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget på vilbli.no

En elev måler blodsukkeret til en annen elev. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Helsearbeiderfag Helsearbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Vg2 helsearbeiderfag handler om å dekke helse- og omsorgssektorens og spesialisthelsetjenestens behov for kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Programfagene handler om å kunne gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere. De handler også om å utvikle yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og vilje og evne til kontinuerlig kvalitetsforbedring. Programfagene skal videre bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne og vilje til å yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med ulike hjelpebehov.

Helsearbeiderfag på vilbli.no

En elev som utfører en hudpleierutine på en annen elev. Foto. - Klikk for stort bildeVg2 Hudpleie Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg2 Hudpleie

Vg2 hudpleie handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som har kompetanse om hud, hudbehandling og forebygging av hudproblemer. Dette innebærer å bruke ulike behandlingsmetoder ved pleie av huden og å bruke relevante produkter, apparater og teknologi i yrkesutøvelsen. Programfagene skal også bidra til å fremme god hudhelse. Det vil si å gi råd og veiledning om pleie av huden. Videre skal programfagene bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan selge, yte service, markedsføre og forestå daglig drift av hudpleierelaterte bedrifter.

Hudpleie på vilbli.no

Tredje året:

En lærer utfører massasje på en kunde. Foto. - Klikk for stort bildeVg3 Hudpleier Jarle Jørgensen/Sam Eyde vgs

Vg3 Hudpleier

Etter endt og bestått Vg3 får du yrkestittelen Hudpleier og kan jobbe i hudpleiesalonger, spa, i parfymeri, som salgsrepresentant, makeup-artist m.m. Du lærer å utføre ulike hudpleiebehandlinger og grunnleggende teori om hud og helse. Utdanningen legger også vekt på evnen til å kommunisere med mennesker.

Hudpleier på vilbli.no