Rådgivere

Du er alltid velkommen til å besøke rådgiver, enten du er elev ved skolen eller tenker på å bli det.

Skolen har flere rådgivere som dekker alle programområdene ved skolen. Kontortiden for rådgiverne vil være oppslått ved døren deres.

Rådgiverne er til stede for elever, foreldre/foresatte og andre. De hjelper til med studie- og karriereveiledning og samarbeider med ledelsen og lærerne ved skolen når det gjelder elevers behov for tilrettelegging av undervisningen og skolehverdagen.

Kontakt med rådgiver kan også være aktuelt dersom noe oppleves vanskelig på skolen, eller man ønsker å snakke om personlige forhold.

Rådgiver kan også bistå dersom det er behov for hjelp til formidling og kontakt med andre hjelpeinstanser som for eksempel helsesykepleier, PP-tjenesten, ABUP, NAV eller Oppfølgingstjenesten.

Skolens rådgivere:
 

Steinar Fredrik Winther

Avdelingsleder Elevtjenesten

Mobil: 90 73 94 87
Send e-post
Kontornummer: B151
 

Silje Christensen

Mobil: 47 66 31 99
Send e-post
Kontornummer: B108
Anleggsmaskinmekaniker og Bygg- og anleggsteknikk.

Anders Sælid Fjøsne

Mobil: 934 02 660 
Send e-post
Kontornummer: B109
Teknologi- og industrifag.
 

Irene Homstøl

Mobil: 481 10 499
Send e-post
Kontornummer: B103
Elektro og datateknologi, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk, design og produktutvikling og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Anne-Elisabeth Næs

Mobil: 916 97 844
Send e-post
Kontornummer: B102
Helse- og oppvekstfag, Hverdagslivstrening og Grunnskoleklassene.

Camilla Sæther

Mobil: 90 60 35 93
Send e-post
Kontornummer: B101
Medier og kommunikasjon, Påbygg og Restaurant- og matfag.

Kari Vatnar Thorsen

Mobil: 90 69 27 99
Send e-post
Kontornummer: B107
Idrettsfag og Transport og logistikk.


Informasjon om mangfoldsrådgiver.