Rådgivere

Du er alltid velkommen til å besøke rådgiver, enten du er elev ved skolen eller tenker på å bli det.

Skolen har flere rådgivere som dekker alle programområdene ved skolen. Kontortiden for rådgiverne vil være oppslått ved døren deres.

Rådgiverne er til stede for elever, foreldre/foresatte og andre. De hjelper til med studie- og karriereveiledning og samarbeider med ledelsen og lærerne ved skolen når det gjelder elevers behov for tilrettelegging av undervisningen og skolehverdagen.

Kontakt med rådgiver kan også være aktuelt dersom noe oppleves vanskelig på skolen, eller man ønsker å snakke om personlige forhold.

Rådgiver kan også bistå dersom det er behov for hjelp til formidling og kontakt med andre hjelpeinstanser som for eksempel helsesykepleier, PP-tjenesten, ABUP, NAV eller Oppfølgingstjenesten.

Skolens rådgivere:

Harald Bakken
Tlf: 38 61 80 33
Mobil: 932 98 441
Send e-post
Kontornummer: B023
Rådgiver for voksenelever på alle utdanningsprogram.
 

Anders Sælid Fjøsne
Mobil: 934 02 660 
Send e-post
Kontornummer: B106
Rådgiver for Teknologi- og industrifag, Transportfag og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.
 

Irene Homstøl
Tlf: 38 61 80 32
Mobil: 481 10 499
Send e-post
Kontornummer: B104
Rådgiver for Medier og kommunikasjon, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og Håndverk, design og produktutvikling.
 

Anne-Elisabeth Næs
Tlf: 38 61 83 32
Mobil: 916 97 844
Send e-post
Kontornummer: B102
Rådgiver for Helse- og oppvekstfag, Grunnskoleklassene og Hverdagslivstrening.

 

Kari Vatnar Thorsen
Tlf: 38 61 80 30
Mobil: 90 69 27 99
Send e-post
Kontornummer: B103
Rådgiver for Idrettsfag, Påbygg og Elektro og datateknologi.

 

Steinar Fredrik Winther
Tlf: 38 61 80 81
Mobil: 90 73 94 87
Send e-post
Kontornummer: B101
Rådgiver for Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag og Anleggsfag.

Informasjon om IMDI-rådgiveren finner du her.

Til toppen